PARKUS, Heinz

Członek zagraniczny PAN od 1967 roku, Austria

(1909-1982)

Specjalność naukowa:
mechanika, teoria sprężystości