PASZKIEWICZ, Ludwik

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1878-1967)

Specjalność naukowa:
anatomia patologiczna

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1954-1957