PAVLOV, Todor P.

Członek zagraniczny PAN od 1962 roku, Bułgaria

(1890-1977)

Specjalność naukowa:
filozofia