PAWEŁCZYK, Marek

Członek korespondent od 2022 roku

Marek PAWEŁCZYK

ur. 15 października 1970 roku
Profesor, Politechnika Śląska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
<a href=https://www.polsl.pl/rau2/marek-pawelczyk/
>Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)