PAWEŁKIEWICZ, Jerzy

Członek korespondent PAN od 1967 roku, członek rzeczywisty PAN od 1976 roku

(1922-2008)

Specjalność naukowa:
biochemia, biologia molekularna

Funkcje w strukturach PAN:
Zastępca Przewodniczacego Oddziału PAN w Poznaniu w latach 1981-1983