PAWLIK, Wiesław W.

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Wiesław W. PAWLIK

ur. 19 maja 1939 roku
Profesor, Collegium Medicum UJ

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)