PAWŁOWSKI, Lucjan

Członek korespondent od 2010 roku

Lucjan PAWŁOWSKI

ur. 10 lipca 1946 roku
Profesor, Politechnika Lubelska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2011-2018