PEJSAK, Zygmunt

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Zygmunt PEJSAK

ur. 17 kwietnia 1948 roku
Profesor, Państwowy Instytut Weterynaryjny -PIB w Puławach

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: weterynaria

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)