PENCZEK, Stanisław

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Stanisław PENCZEK

ur. 24 stycznia 1934 roku
Profesor, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Sekretarza Oddziału PAN w Łodzi w latach 1996-1998