PENCZEK, Wojciech

Członek korespondent od 2020 roku

Wojciech PENCZEK

ur. 28 lipca 1960 roku
Profesor, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)