PETRUSEWICZ, Kazimierz

Członek korespondent PAN od 1952 roku, członek rzeczywisty PAN od 1966 roku

(1906-1982)

Specjalność naukowa:
ewolucjonizm i ekologia zwierzat

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w latach 1952-1956; Sekretarz Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w latach 1956-1957 i 1963-1968