PETRYK, Henryk

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Henryk PETRYK

ur. 13 lipca 1950 roku
Profesor, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria mechaniczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)