PFÜTZNER, Marek

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Marek PFÜTZNER

ur. 19 maja 1959 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)