PIENIaŻEK, Aleksander Szczepan

Członek korespondent PAN od 1952 roku, członek rzeczywisty PAN od 1964 roku

(1913-2008)

Specjalność naukowa:
sadownictwo