PIEŃKOWSKI, Stefan

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1883-1953)

Specjalność naukowa:
fizyka

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1952-1953