PIETROV, Borys N.

Członek zagraniczny PAN od 1974 roku, ZSRR

(1913-1980)

Specjalność naukowa:
automatyka