PIJANOWSKA, Dorota

Członek korespondent od 2022 roku

Dorota PIJANOWSKA

ur. 4 maja 1962 roku
Profesor, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria biomedyczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)