PILC, Andrzej

Członek korespondent od 2022 roku

Andrzej PILC

ur. 20 kwietnia 1948 roku
Profesor, Instytut Farmakologii PAN, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)