PISIER, Gilles

Członek zagraniczny PAN od 2005, Francja

ur. 1950
specjalność naukowa: matematyka