PISKUŁA, Mariusz

Członek korespondent od 2013 roku

Mariusz PISKUŁA

ur. 30 marca 1959 roku
Profesor, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: technologia żywności i żywienia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2020; Prezes Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku w latach 2015-2020