POHORECKI, Ryszard

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Ryszard POHORECKI

ur. 10 lutego 1936 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria chemiczna

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)