POKORSKI, Stefan

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2004 roku

Stefan POKORSKI

ur. 3 lipca 1942 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)