POPIELA, Tadeusz

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Tadeusz POPIELA

ur. 23 maja 1933 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)