POSERN-ZIELIŃSKI, Aleksander

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Aleksander POSERN-ZIELIŃSKI

ur. 11 stycznia 1943 roku
Profesor, Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: nauki o kulturze i religii

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)