POTRZEBOWSKI, Marek

Członek korespondent od 2020 roku

Marek POTRZEBOWSKI

ur. 5 marca 1954 roku
Profesor, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 2023-2026