POŻARYSKI, Władysław

Członek korespondent PAN od 1969 roku, członek rzeczywisty PAN od 1976 roku

(1910-2008)

Specjalność naukowa:
stratygrafia, mikropaleontologia, tektonika, geologia czwartorzędu, geologia naftowa