POZNAŃSKI, Stefan

Członek korespondent PAN od 1976 roku

(1922-1982)

Specjalność naukowa:
chemoia i technologia żywności