PRANGER, William

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, USA

(1903-1980)

Specjalność naukowa:
teoria konstrukcji, teoria plastyczności