PRAWOCHEŃSKI, Roman

Członek tytularny PAN od 1952 roku

(1877-1965)

Specjalność naukowa:
hodowla zwierzat