PROSIŃSKI, Stanisław

Członek korespondent PAN od 1971 roku

(1912-1975)

Specjalność naukowa:
technologia chemiczna drewna