PRZEGALIŃSKI, Edmund

Członek korespondent od 1991 roku, członek rzeczywisty od 2004 roku

Edmund PRZEGALIŃSKI

ur. 26 listopada 1937 roku
Profesor, Instytut Farmakologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki farmaceutyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)