PRZEWŁOCKI, Ryszard

Członek korespondent od 2020 roku

Ryszard PRZEWŁOCKI

ur. 25 października 1943 roku
Profesor, Instytut Farmakologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)