RAFAJŁOWICZ, Ewaryst

Członek korespondent od 2016 roku

Ewaryst RAFAJŁOWICZ

ur. 4 kwietnia 1953 roku
Profesor, Politechnika Wrocławska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)