RAKOWSKI, Andrzej

Członek korespondent PAN od 1994 roku, członek rzeczywisty PAN od 2007 roku

(1931-2018)

Specjalność naukowa:
psychoakustyka muzyki