RAKUSA-SUSZCZEWSKI, Stanisław

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Stanisław RAKUSA-SUSZCZEWSKI

ur. 11 lutego 1938 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)