RAO, C. N. Ramachandra

Członek zagraniczny PAN od 1988, Indie

ur. 1934
specjalność naukowa: fizykochemia