RATAJCZAK, Henryk

Członek korespondent od 1976 roku, członek rzeczywisty od 1991 roku

Henryk RATAJCZAK

ur. 30 września 1932 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes Oddziału we Wrocławiu w latach 2007-2010