REDLICH, Krzysztof

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Krzysztof REDLICH

ur. 6 kwietnia 1953 roku
Profesor, Uniwersytet Wrocławski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w roku 2023; Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu w roku 2023