REICH, Peter B.

Członek zagraniczny PAN od 2017, USA

ur. 1953
specjalność naukowa: ekologia, ekofizjologia