REKLEWSKI, Zygmunt

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Zygmunt REKLEWSKI

ur. 25 sierpnia 1937 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN w kadencji 2003-2010