REMOND, Rene

Członek zagraniczny PAN od 2000 roku, Francja

(1918-2007)

Specjalność naukowa:
politologia, historia