RENDEL, Jan

Członek zagraniczny PAN od 1991, Szwecja

ur. 1927
specjalność naukowa: genetyka zwierząt, inżynieria genetyczna