REYKOWSKI, Janusz

Członek korespondent od 1983 roku

ur. 29 listopada 1929 roku
Profesor, Instytut Psychologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: psychologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)