RICHTER-WĄS, Elżbieta

Członek korespondent od 2020 roku

Elżbieta RICHTER-WĄS

ur. 7 lipca 1958 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)