ROBERT, Louis

Członek zagraniczny PAN od 1970 roku, Francja

(1904-1999)

Specjalność naukowa:
epigrafia, historia starożytna