RODRIGUEZ-MARTINEZ, Heriberto

Członek zagraniczny PAN od 2009, Szwecja

ur. 1950
specjalność naukowa: biologia i patologia rozrodu zwierząt