ROGALSKI, Antoni

Członek korespondent od 2004 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Antoni ROGALSKI

ur. 12 czerwca 1946 roku
Profesor, Wojskowa Akademia Techniczna

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2022; Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2015-2022