ROSE, Noel R.

Członek zagraniczny PAN od 2013 roku, USA

(1927-2020)

Specjalność naukowa:
patologia, immunologia, mikrobiologia molekularna