ROSIK-DULEWSKA, Czesława

Członek korespondent od 2016 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Czesława ROSIK-DULEWSKA

ur. 12 października 1949 roku
Profesor, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w kadencji 2019-2022