ROTTERMUND, Andrzej

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Andrzej ROTTERMUND

ur. 11 maja 1941 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: nauki o sztuce

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)